Κωδικός δεοντολογίας

Home / Κωδικός δεοντολογίας
 1. Ένας άνθρωπος που θέλει να ασχοληθεί με την αποκατάσταση άγριας ζωής θα πρέπει να αποσκοπεί στο να επιτύχει υψηλά πρότυπα στην φροντίδα των ζώων μέσα από την γνώση και την κατανόηση του αντικειμένου. Πρέπει να προσπαθεί ατομικά να ενημερώνεται για τις πιο πρόσφατες πληροφορίες αποκατάστασης, μεθόδους και κανόνες μέσα από μια συνεχή εκπαίδευση.  
 2. Πρέπει να είναι υπεύθυνος, συνεπής και αφοσιωμένος και να στοχεύει στην διαρκή βελτίωση της φροντίδας που παρέχεται στα υπό επανένταξη άγρια ζώα.
 3. Πρέπει να συμμορφώνεται στους τοπικούς και κρατικούς νόμους που αφορούν την άγρια ζωή, την περίθαλψη και την αποκατάσταση της και τις όποιες σχετικές με αυτήν δραστηριότητες. 
 4. Το κέντρο αποκατάστασης οφείλει να εξασφαλίσει ασφαλείς πρακτικές και συνθήκες εργασίας, τηρώντας κάθε φορά τους ισχύοντες κανόνες υγιεινής και ασφάλειας. 
 5. Το κέντρο αποκατάστασης πρέπει να αναγνωρίζει τυχόν περιορισμούς και να ζητά την βοήθεια κτηνιάτρου και άλλων ειδικών όταν υπάρχει ανάγκη.
 6. Το κέντρο αποκατάστασης οφείλει να σέβεται τα αλλά κέντρα και άτομα που ανήκουν σε σχετικούς με το αντικείμενο τομείς και να μοιράζεται τεχνικές και γνώσεις στο πνεύμα της συνεργασίας για το καλό των ζώων.
 7. Το κέντρο αποκατάστασης οφείλει να τοποθετεί την καλύτερη φροντίδα των ζώων πάνω από το προσωπικό κέρδος.
 8. Το κέντρο αποκατάστασης οφείλει να παρέχει επαγγελματική και ανθρώπινη φροντίδα σε κάθε φάση της αποκατάστασης της άγριας ζωής, προστατεύοντας την ευημερία, με σεβασμό προς την άγρια ζωή και διατηρώντας την αξιοπρέπεια του κάθε ζώου στην ζωή και στον θάνατο. Τα ζώα που μπορούν να απελευθερωθούν πρέπει να διατηρούνται στην άγρια τους κατάσταση και να ελευθερώνονται όσο το δυνατόν νωρίτερα. Τα ζώα που δεν μπορούν να ελευθερωθούν έχουν το δικαίωμα στην ευθανασία.
 9. Το κέντρο αποκατάστασης οφείλει να ενθαρρύνει την υποστήριξη και την δραστηριοποίηση της κοινότητας με την εκπαίδευση εθελοντών και την εκπαίδευση του κοινού. Ο κοινός στόχος πρέπει να είναι η προώθηση του υπεύθυνου ενδιαφέροντος για κάθε ζωντανό οργανισμό και του περιβάλλοντος.
 10. Το κέντρο αποκατάστασης πρέπει να εργάζεται έχοντας ως βάση ορθές οικολογικές αρχές, περιλαμβάνοντας την κατάλληλη δεοντολογία προστασίας και με αίσθημα ευθύνης.
 11. Το κέντρο αποκατάστασης οφείλει να εκτελεί όλες τις εργασίες και τις δραστηριότητες του με επαγγελματισμό, ειλικρίνεια, ακεραιότητα, συμπόνοια και αφοσίωση, έχοντας πάντα υπόψιν ότι η συμπεριφ